top of page
Barn i luftyoga

Personlig assistans för barn

En trygg, nära och personligare assistans

Personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn är en insats som möjliggör att kunna leva som andra barn i samma ålder och skiljer sig i utformningen mot personlig assistans för vuxna.

 

Personlig assistans för barn är lika självklart som personlig assistans för vuxna, det som skiljer är hänsynen till barnperspektivet. Vi vet att det kan vara svårt för dig som förälder att ta steget och ansöka om personlig assistans för ditt barn och att du ställs inför flera frågeställningar innan man tar beslutet. Här finns vi på Novasis till din hjälp som nära stöd och vägledning både vad gäller ansökan eller om ni redan har ett beslut men inte känner er nöjda med det bolag som samordnar assistansen idag. När det gäller personlig assistans för barn så är det viktigt att arbeta med trygghet och noggrannhet för att stimulera och tillgodose barnets utveckling. Vår assistans utformas tillsammans och utifrån er som familj för att kunna erbjuda bästa möjliga service, en naturlig och trygg assistans.

 

Anpassad assistans efter ditt barns diagnos är det viktigaste för att på bästa sätt främja barnets utveckling. Hos oss på Novasis arbetar vi med anpassad assistans för diagnoser som: Autism, cerebral pares, hjärnskador och utvecklingsstörning.

Personlig assistans för barn med fokus på barnperspektivet

Barn fungerar alla på olika sätt men det som förenar barn är leken, tryggheten och utforskandet, en naturlig del av barndomen och en del som vi vill slå fasta på.

Stimulans i form av lek och utforskande är vad som kallas för det generella barnperspektivet en viktig del i barnets utveckling. Vi tar även stort ansvar för det individuella barnperspektivet då alla barn är olika och det kan man endast tillgodose först genom att föra nära och lyhörda samtal med barnet och dig som är barnets närstående. Denna metod är vår grundsten och riktlinje genom hela den personliga assistansen.

Personlig assistans för barn, så arbetar vi

Vår assistans bygger på och utgår alltid från barnets bästa och er som familj, familjesituation och behov. Du som förälder känner barnet bäst och därför planerar vi tillsammans assistansen utefter ert perspektiv så att vi garanterar att barnet får bästa möjliga inflytande i sin assistans.

 

I många fall påverkar den personliga assistansen fler i familjen och det kan kännas tryggt att känna till begreppet anhörigassistent som betyder att du som anhörig kan välja att arbeta som personlig assistent åt ditt eget barn eller en närstående. Läs mer om anhörigassistans här.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Novasis arbetar med personlig assistans för barn eller har du frågor kring assistans så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Har du frågor rörande beslut eller ansökan av personlig assistans, kontakta vår jurist för expertrådgivning.

jessie2.png

Letar du också efter det rätta assistansbolaget?

Vi på Novasis har levererat en trygg, personlig och nära assistans av högsta möjliga kvalitet i över 15 år. Kan det vara rätt även för dig? 

— Jessie, Verksamhetschef
bottom of page