top of page
novasis_utb_hlr.jpg

Utbildning

Assistentutbildningar - för våra kunder och assistenters trygghet​

• Introutbildning för nya assistenter

• Assistentutbildning - vilken är min roll?, tystnadsplikt, personlig assistent till anhörig.

• HLR-utbildning

Att utbilda våra assistenter ser vi som en självklarhet

Vi vill inte bara vara det bästa valet när du väljer utförare för din assistans utan även det tryggaste valet.

Hos oss är trygghet och närhet viktiga ledord och vi erbjuder alla våra assistenter och kunder olika typer av utbildning för att säkerställa en så hög kvalitet som möjligt. Alla kunder har olika behov men det finns några 

gemensamma nämnare för alla våra kunder och assistenter därför utbildar vi alla våra assistenter i en introutbildning där vi förklarar begrepp som tystnadsplikt, din roll som personlig assistent och hur arbetet bör skötas för att nå högsta möjliga kvalitet och levnadsvillkor. Vi erbjuder även en utbildning i

HLR (hjärt-lung räddning) för att stärka våra kunder och assistenters trygghet och säkerhet.

Vill ni ha en speciell utbildning?

Många gånger får vi frågor om man kan gå andra utbildningar som gynnar arbetet.

Det tycker vi är bra! Om du har en utbildning eller kurs som du gärna skulle vilja gå, kontakta oss gärna så ser vi över möjligheten.

Introutbildning

Assistentutbildning

HLR-utbildning

Kunskap - kompetens - trygghet

bottom of page