top of page
Hjälp_oss_att_hjälpa_andra.jpeg

Hjälp oss att hjälpa andra

#hjälpossatthjälpaandra

Vi är många som känner någon som har kämpat och tagit otaliga strider för sin eller sina anhörigas rätt till personlig assistans. Många har fått rätt, men allt för många har fått nedslag och blivit nekade personlig assistans trots att de tidigare haft beslut eller är berättigade ett beslut enligt LSS.

Att strida ensam är inte bara svårt utan även påfrestande, energikrävande och många gånger övermäktigt.

Vi läser dagligen om människor som kämpar för att få behålla sin personliga assistans, som kämpar för att få ett beslut om personlig assistans och vi blir bestörta varje gång.

 

Med Hjälp oss att hjälpa andra kan vi hjälpa till i dessa situationer.

Dina chanser ökar om du låter vår jurist hjälpa till vid ansökan, överklagan eller omprövning. Vi har en av landets främsta expertjurister inom personlig assistans som har tagit otaliga strider mot beslutsfattarna med hög effektivitet och lönsamhet.

Novasis har en lång erfarenhet och stor kunskap när det gäller just frågor kring ansökningar, överklagan och omprövningar av assistansbeslut. 

Länkar:

Juridik

Ansöka om personlig assistans

bottom of page